Rozbor propagačního videa: Vysoce profesionální přístup po stránce odborné i časové flexibility. Pojmenování nedostatků, označení míst, která potřebují doladit po stránce zvukové či koncepce videa, včetně doporučení, která povedou k maximálnímu výsledku. Co je velmi cenné, že každý z pojmenovaných nedostatků byl vyargumentován, z čehož vzniká pro tazatele (tvůrce) poučení do budoucna.  

                       Monika Pevná, PR     

Díky paní magistře studující pronikají do tajů fyzické průpravy hlasového projevu a seznamují se s jeho osobnostními prvky. Výše uvedené i další rétorické dovednosti prakticky nacvičují, neboť jen praxe z nich může udělat skutečně dobré řečníky. Vřele proto doporučuji kurzy paní lektorky Antlové, které by měly mít své místo na každé vysoké škole, neboť paní Antlová dovede vždy vhodně výuku zaměřit na žádoucí profil absolventa. Její kurzy však mohou sloužit všem, kteří se chtějí zdokonalit ve svém projevu a osvojit si nezpochybnitelnou a nadčasovou životní devizu, kterou dobře zvládnutá řeč nesporně představuje. 

Doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D., Právnická fakulta MU Brno

U Karoliny Antlové jsem absolvovala hlasový seminář a její služby mohu stoprocentně doporučit. Lekce mi upravila dle mých potřeb a díky technikám, které se naučíte, na sobě můžete pracovat a zlepšovat se. Osobně si pak cením příjemné a přátelské atmosféry během všech hodin. Karolina Antlová je profesionál, který předává své zkušenosti dál.

Iva Najďonovová, redaktorka

Děkuji za skvělé moderování a nadšení, které jste celému setkání dodala.

Hana Hniličková, Post Bellum, Český rozhlas

Byli jsme rádi, že jubilejní dvacáté vyhlášení ankety Strom roku mohla pro nás moderovat Karolina Antlová. Její velmi kultivovaný projev pomohl vytvořit nezapomenutelnou atmosféru tohoto slavnostního večera. Zvláště oceňujeme její pohotovost, smysl pro humor a profesionalitu.

Tomáš Růžička, výkonný ředitel Nadace Partnerství

Za spolupráce s Karolinou Antlovou jsme pro zákazníka vytvořili přes 9 hodin vzdělávacích videích. Na spolupráci jsem cenil její vstřícnost a prozíravost při zpracování podkladů. V takovém objemu podkladů se nám podařilo občas přehlédnout nedostatky a překlepy. Karolina dokázala citlivě vystihnout variantní a často lepší řešení, které nám pomohlo v další realizaci. Výsledkem je dílo, které bylo po zvukové stránce zákazníkem velice příznivě hodnoceno. 

projektový manažer RNDr. Bohumil Havel

Na paní Antlové oceňujeme nejen profesionální přístup, ale hlavně lidskost a upřímný zájem o vaše téma. Zažili jsme jí už jako moderátorku rádia, a měli jsme tu čest být hosty jejího pořadu. Když člověk šel poprvé do vysílání, svíral se mu žaludek strachy, jestli řekne všechno a jestli bude srozumitelný posluchačům… Paní Antlová byla vždy perfektně připravená, ale hlavně usměvavá a klidná. Tu uvolněnou atmosféru dokázala přenést i na hosty, a tak po chvílí veškeré obavy šly stranou a povídání v rádiu bylo nakonec perfektní zkušeností a příležitostí povědět o své organizaci a její činnosti posluchačům. Letos jsme hledali někoho, kdo nám pomůže s moderováním odborné diskuse v rámci Dne pěstounských rodin. Bývá to dost náročná práce, moderátor by měl alespoň rámcově rozumět problematice pěstounské péče, také mít schopnost sledovat všechny podněty, reagovat na dotazy, umět ukončit či přibrzdit připomínky, které se tématu netýkají, a to vše s klidem a respektem k účastníkům. Oslovili jsme paní Antlovou a udělali jsme dobře. Díky jejímu moderování byla diskuse věcná, živá a v dobrém duchu společného zájmu. S poděkováním tým Sdružení pěstounských rodin.

Julia PrejsováSdružení pěstounských rodin

Většinou se ptám já, teď se ptali mě - Rozhovor pro časopis BYZMAG - číst zde, str. 86 až 95, autorkou úvodní a závěrečné fotografie v článku je fotografka Markéta Zelenková.

S Karolinou jsem se setkal u příležitosti besedy konané v rámci projektu Překonej sám sebe, kterou moderovala. Řekl bych o ní „žena mnoha barev a vrstev“, která ví, na co se zeptat. Umí naslouchat a vnímat. Těším se na další spolupráci i na její vznikající projekt Rozhlasový salon.  

Radovan Holubwww.prekonejsamsebe.cz

Modrá beruška - Portál nejen pro rodiče dětí s autismem - Tentokrát jsem byla na místě hosta, děkuji za otázky a čas!  http://www.modraberuska.cz/posts/443

Paní Antlová umí mluvit a umí také naslouchat. Poznal jsem ji jako člověka, který vystupuje upřímně a přátelsky. Její slovo platí a do vzájemné spolupráce přináší mnohdy "něco navíc", aniž by musela, což je lidsky příjemné a člověka to potěší. 

Petr Sax, poradce v oblasti internetového marketinguwww.petrsax.cz

Na první pohled nenápadná žena s příjemným úsměvem na tváři, se při rozhovoru změní v silnou a neutichající lavinu plnou nápaditých a hloubavých myšlenek, životních postojů a názorů. Setkání s paní Antlovou nebylo cílené. K moderaci multižánrového večera Bohemian Prestige 2013 mi byla doporučena kolegou z rádia. Jsem ráda, že to nezůstalo pouze u doporučení. Karolina Antlová je moudrá a inteligentní mladá žena, která svojí práci dělá s láskou a nadšením. Disponuje darem, který má jen malá hrstka lidí. Je to dar empatie a pokory. Děkuji, milá p. Karolino, za Váš zodpovědný přístup k práci na akci dne 19. prosince 2013 a již teď se budu těšit na další možnou spolupráci. 

Gabriela Benkovárealizátorka Bohemian Prestige

V areálu Informačního centra města Kyjova uskutečnilo závěrečné setkání již IV. ročníku celostátní osvětové kampaně „Celé Česko čte dětem“ pod názvem Celý Kyjov čte dětem. Projekt je zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže a na čtení hodnotné literatury. Vystoupil také JUDr. Josef Holcman soudce, spisovatel a milovník folkloru, který se podělil o veselé příhody ve své literární tvorbě a vztahu k folklorním tradicím v rozhovoru s moderátorkou Rádia Petrov Karolinou Antlovou. Touto cestou chci poděkovat za úžasné, vynikající a oslovující moderování, úsměv a pozitivní energii šířenou všem přítomným účastníkům. S paní Antlovou jsme měli možnost setkat se při moderování poprvé. Její kultivovaný projev slova a bezprostřednost je obohacující. Co lepšího dokáže život nabídnout? 

Marie JežkováMěstská knihovna Kyjov

Děkujeme Karolině Antlové za sleeve-note k CD Tarsan našeho divadelního souboru Spojené farnosti. Mistrně vystihla podstatu našeho představení, které nejen shlédla, ale i vnímala, a dokázala několika málo větami vyjádřit to, o co se herci a zpěváci snažili dvě hodiny. Děkujeme. 

Spojené farnosti

Zeptat se? Objednat!