Moderování závěrečné prezentace studentských prací v rámci projektu Příběhy našich studentů, Brno, březen 2016.

Foto: http://www.pribehynasichsousedu.cz/pp/pribehy-pametniku/brno/zaverecna-prezentace-v-brne