Čtení z textů o sv. Anežce České (z cyklu vytvořeného Prof. PhDr. Petrem Piťhou, CSc. k 25. výročí svatořečení sv. Anežky České), hudební doprovod kapely Spojených farností